Autocad Eğitimi

Teknik çizim dünyasında bilgisayarın kullanımı için oluşturulmuş, tasarımlama ve sayısallaştırma veya Teknik Çizim Kursu işinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak veren bir programdır.Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve kurs programı dahilinde diğer çizim ve düzenleme komutları ile AutoCAD öğretilecektir.

Programın adından da anlaşılacağı gibi AutoCAD yazılımı, teknik çizim veya teknik resim dünyasına hitap eden tasarım ve çizim yazılımıdır. Daha somut bir cevap vermek gerekirse; Mimarlar ve İlişkili Meslekteki Kişiler (Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, İç Mimar)Mühendisler Teknik çizimin gerekli olduğu mühendislik alanlarında(İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi)İnşaat veya Makine TeknikerleriYapı veya Makine Ressamları ve Çalıştığı iş kolunda çizimin önemli yer kapladığı her meslek dalında yer alan kişiler için yararlı olmaktadır.

AutoCAD Eğitimi dönemi içerisinde kurs hocası tarafından öğrencilerle mümkün olduğunca birebir ilgilenilmeye çalışılarak öğrencinin derse olan konsantrasyonu ve motivasyonu üst seviyede tutulmaktadır. Bu sayede çizim becerileri sürekli en üst seviyede beceriyle devam eder. Bu eğitim tamamlandığında katılımcılar profesyonel çizimler yapabilir, mühendislik hesaplamaları yapabilir duruma gelirler.

Autocad Eğitimi Ders Konuları Nelerdir?

 • Giriş

 • Genel bilgi

 • Katılımcı beklentilerinin belirlenmesi

 • AutoCADarayüzünün tanıtılması, ayarları ve düzenlenmesi.

 • 2D AutoCAD Kursu (2 Boyutlu Çizim)

 • Pafta düzeni ve ayarları

 • Çizim komutları

 • Düzenleme Komutları

 • Görünüm Komutları

 • Ölçü Birimlerinin ve Hassasiyetlerinin ayarlanması

 • Blok oluşumları ve Blok kullanımları

 • Şablon Dosyası Hazırlamak

 • Tasarım Merkezi (DesignCenter)

 • Ölçek

 • AutoCADLayer Kullanımı

 • Çizgi tipi, Çizgi rengi ve Çizgi kalınlıklarının oluşturulması

 • Katmanların kullanımı

 • Çizgi tiplerinin ölçeklerinin ayarlanması

 • Katmanlar arasında geçişler

 • Katman silme ve ad değiştirme

 • AutoCAD Perspektif Çizim Yöntemleri

 • İzometrik Çizim

 • Dimetrik Çizim

 • Axonometrik Çizim

 • AutoCADText

 • Yazı sitili oluşturma

 • SingleLineText ve MultiLineText komutları

 • İstenilen ölçekte yazı yazabilme

 • Antet hazırlama 

 • Dimension (Ölçülendirme) AutoCAD Ölçülendirme

 • Çizimin ölçülendirilmesi

 • Ölçü sitillerinin ayarlanması

 • Ölçülerin, ölçeğe uygun hale getirilmesi

 • Tolerans ölçülerinin verilmesi

 • Layouts (Sayfa / Pafta)

 • Yeni pafta yaratmak

 • Pafta ebatlarını ayarlamak

 • Çizimi paftaya hizalamak

 • Paftayı ölçekleme

 • Pafta üzerinde iki farklı ölçekle çalışma

 • Paftanın yazdırılması

 • Plot (Yazdırma)

 • Yazıcı ayarları

 • Projenin ölçekli yazdırılması

 • Projenin diğer formatlarda (Pdf, jpg, png) yazdırılması

 • AutoCAD 3D Kursu Solid Katı Modelleme (3D SolidModeling)

 • Katı modellemeye giriş

 • 3d Görünüşler (orbit)

 • Katı modelleme komutları

 • Model düzenleme komutları

 • Kesit ve Görünüş Çıkartmak

 • AutoCADRender ve Kaplama

 • Render Giriş

 • Işık ve Gölge (Noktasal ışık, Spot ışık ve çevresel ışık etkileri)

 • Materyal (Kaplama) Kavramı

 • Materyal (Kaplama) Oluşturma

 • Objelere Materyallerin Uygulanması

 • Background (Arka Plan) Oluşturma

 • Kamera ile Görünüş Pencereleri Oluşturma

 • Render Alma

 • Render Kalitesini Artırmak

 • Renderların Resim Olarak Kaydedilmesi

 • 3D Layouts (Sayfa / Pafta)

 • 2D ve 3D Objelerin Paftaya Aktarılması

 • 3D Objelerden Otomatik Görünüş ve Kesit Alınması

 • 3D Objelerin İzometrik, Dimetrik ve Axonometrik Görüntülerini Kamera ile Otomatik Elde Etmek

 • Çizimlerin farklı veya aynı ölçekte tek bir paftada yazdırılmasını sağlamak

 • 3D objelerin görüş ve kesitlerinin ve render görüntülerinin tek bir paftaya yazdırılması

 • AutoCAD Proje Çalışmaları

 • 1. Proje (AutoCAD 2D Çizim Projesi)

 • Proje Seçimi (Proje Kursiyer Tarafından En Az 2 Hafta Önce Belirlenir)

 • Projenin Çizilmesi (Kursiyer En Az 2 Hafta Önce Çizime Başlar Ve Takıldığı Konular Bu Saatte Gösterilir)

 • Projenin Görselleştirilmesi

 • 2. Proje (AutoCAD 3D Çizim Projesi)

 • Proje Seçimi (Proje Kursiyer Tarafından En Az 2 Hafta Önce Belirlenir)

 • Projenin Çizilmesi (Kursiyer En Az 2 Hafta Önce Çizime Başlar Ve Takıldığı Konular Bu Saatte Gösterilir)

 • Projenin Görselleştirilmesi.

Autocad Eğitimini Bitirenler Nerede Çalışabilirler?

Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ahşap Teknolojisisektöründe;

 1. Kendi iş yerlerinde,

 1. Fabrikalarda,

 1. Sektördeki çeşitli çizim bürolarında çalışabilirler.

Autocad Eğitiminin Süresi Ne Kadardır?

Saati eklenecek

Autocad Eğitimine Kimler Katılabilir?

Temel bilgisayar bilgisine sahip, en az okur-yazar olan ve mesleğin gerektirdiği bedensel ve fiziksel yeterlilikleri sağlayabilen herkes kursa katılabilir.

Autocad Eğitimi için hangi evraklar gereklidir?

 • 4 Resim

 • Kimlik Fotokopisi

 • Diploma Fotokopisi

JoomShaper